Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВСУ про відмінність фінансової піраміди та придбання товарів у групах

Під час розгляду справи № 6-98цс14 від 03.09.2014 року ВСУ дійшов наступної правової позиції.

ВСУ: реалізація іпотечного майна на прилюдних торгах можлива принаймні за умови присутності одного учасника

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ по справі № 6-82цс14 від 03.09.2014 року

Спеціальним нормативно-правовим актом щодо проведення прилюдних торгів на предмет іпотеки є Закон України «Про іпотеку», положення якого передбачає можливість реалізації іпотечного майна принаймні за умови присутності одного учасника (ч. 3 ст. 45 Закону України «Про іпотеку»), а отже торги визнаються такими що відбулися.

детальніше:

ВСУ про порядок обчислення строку позовної давності при стягненні неустойки та можливість суду самостійно її зменьшувати в порядку передбаченому статтею 551 ЦК України

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 3 вересня 2014 року ухвалив постанову у справі № 6-100цс14, предметом якої був спір про стягнення заборгованості за договором позики.

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України щодо урахування нормативних розмірів прибережних захисних смуг

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання незаконними розпоряджень, недійсними договорів і державного акту на право власності на землю та повернення земельної ділянки
02.09.2014

Верховний Суд України на спільному засіданні судових палат у господарських та цивільних справах 2 вересня 2014 року розглянув справу № 3-41гс 14, предметом якої був спір про визнання незаконними розпоряджень, недійсними договорів і державного акту на право власності на землю та повернення земельної ділянки.

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання недійсними рішень, статутів товариства та договорів

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у господарських справах 2 вересня 2014 року розглянув справу № 3-39 гс 14, предметом якої був спір про визнання рішень, статутів товариства та договорів недійсними.

При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого одним із гарантованих прав учасника господарського товариства є його участь в управлінні товариством через діяльність у його вищому органі – загальних зборах.

ВСУ: проценти за користування чужими грошовими коштами, які нараховуються за кожен день прострочення виконання зобов’язання, за своєю правовою природою, ураховуючи спосіб їх обчислення за кожен день прострочення, підпадають під визначення пені

Витяг з постанови ВСУ від 1 липня 2014 року по справі № 3-31гс14

При вирішенні справи судами встановлено, що у зв’язку з неналежним виконанням покупцем ТОВ «ІК «Агросоюз-РП» умов договорів купівлі-продажу шроту соняшникового від 1 червня 2012 року № 26 та від 23 жовтня 2012 року № 34 утворилася заборгованість з оплати поставленого товару в сумі 292 974 грн 30 коп.