Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВСУ про припинення поруки за спливом строку пред'явлення вимоги до поручителя

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 17 вересня 2014 року ухвалив постанову у справі № 6-53цс14 предметом якої був спір про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ВСУ про різницю фіктивного та удаваного договору

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання договору фіктивним

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 вересня 2014 року розглянув справу № 6-116 цс 14, предметом якої був спір про визнання договору фіктивним.

ВСУ: договірний характер правовідносин виключає можливість застосування до них судом положень частини першої статті 1212 ЦК України

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про стягнення безпідставно набутих коштів

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 24 вересня 2014 року розглянув справу № 6-122 цс 14, предметом якої був спір про стягнення безпідставно набутих коштів.

ВСУ про вплив психічного розладу який здійсниі істотний вплив на здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, обмежуючи цю здатність на дійсність укладеного договору

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання договору недійсним із підстав, передбачених ч. 1 ст. 225 ЦК України

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 17 вересня 2014 року розглянув справу № 6-131 цс 14, предметом якої був спір про визнання договору недійсним із підстав, передбачених ч. 1 ст. 225 ЦК України.

ВСУ про розрахунок пені за прострочення сплати аліментів

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення пені за прострочення сплати аліментів

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 1 жовтня 2014 року ухвалив постанову у справі № 6-149цс14, предметом якої був спір про стягнення пені за прострочення сплати аліментів.

ВСУ будь-яке зобов’язання, яке зводиться до сплати грошей, є грошовим зобов’язанням незалежно від правових підстав його виникнення

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про застосування наслідків порушення грошового зобов’язання

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 1 жовтня 2014 року розглянув справу № 6-113 цс 14, предметом якої був спір про стягнення інфляційних втрат та трьох процентів річних за період невиконання судового рішення про відшкодування майнової та моральної шкоди.