Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Пред’явлення вимоги про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом змінює строк виконання зобов’язання

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ висловлена Верховним Судом України у справі № 6-190 цс14 від 21 січня 2015 року

Пред’явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, сплати відсотків за користування кредитом та пені, кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов’язання й був зобов’язаний пред’явити позов до поручителя протягом шести місяців, починаючи від цієї дати.

ВСУ: коли правочин є фіктивним

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 21 січня 2015 року у справі № 6-197цс14

Згідно зі статтею 234 ЦК України фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Для визнання правочину фіктивним необхідно встановити наявність умислу всіх сторін правочину. У разі, якщо на виконання правочину було передано майно, такий правочин не може бути кваліфікований як фіктивний.

Коли середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні підлягає зменшенню з урахуванням істотності суми заборгованості порівняно із середнім заробітком та на підставі принципу співмірності

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 21 січня 2015 року у справі № 6-195цс14

Непроведення з вини власника або уповноваженого ним органу розрахунку з працівником у строки, зазначені в статті 116 КЗпП України, є підставою для відповідальності, передбаченої частиною першою статті 117 цього Кодексу.

Розмір середньої заробітної плати за час затримки виконання судового рішення в частині поновлення на роботі залежить від коефіцієнту підвищення тарифних ставок і посадових окладів за цей період

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного Суду України у справі № 6-203цс14 від 21 січня 2015 року

Відповідно до статті 236 КЗпП України у разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

Порядок реалізації нерухомого майна на виконання судового рішення про стягнення кредитної заборгованості

Правова позиція выкладена у постанові Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 24 грудня 2014 року № 6-200цс14

ВСУ перевірив кому підсудні справи про знос самочинного будівництво за позовами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного Суду України у справі № 6-137цс14 від 17 грудня 2014 року

За змістом частин четвертої та сьомої статті 376 ЦК України залежно від ознак самочинного будівництва зазначені в цих пунктах особи можуть вимагати від особи, яка здійснила самочинне будівництво: знесення самочинно збудованого об’єкта або проведення його перебудови власними силами або за її рахунок, приведення земельної ділянки у попередній стан або відшкодування витрат.

ВСУ щодо належного повідомлення боржника про проведення прилюдних торгів

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного Суду України у справі № 6-143цс14 від 17 грудня 2014 року

При розгляді питання про дотримання при проведення торгів положень пункту 3.11 Тимчасового положення суди мають установити, чи було письмово повідомлено, зокрема, боржника про дату, час, місце проведення прилюдних торгів та про стартову ціну, за якою майно пропонується до продажу.