Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВСУ: зобов'язання забудовника передати готовий об'єкт замовнику не є грошовим, а тому у разі його порушення не застосовується стаття 625 ЦКУ

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-25цс14 від 25.06.2014 року

Підставою застосування відповідальності, передбаченої частиною другою статті 625 ЦК України, є прострочення боржником виконання грошового зобов’язання.
Грошовим, за змістом статей 524, 533-535, 625 ЦК України, є виражене в грошових одиницях (національній валюті України чи в грошовому еквіваленті в іноземній валюті) зобов’язання сплатити гроші на користь іншої сторони, яка, відповідно, має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

ВСУ про обрання судового захисту шляхом визнання права власності чи витребування майна з чужого незаконного володіння

Витяг з Постанови ВСУ по справі № 6-67цс14 від 25.06.2014 року

Відповідно до принципу диспозитивності (стаття 11 ЦПК України) суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб із зазначених ними підстав та в межах заявлених ними вимог (стаття 31 ЦПК України).

ВСУ про підстави визнання договору дарування недійсним

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 18 червня 2014 року у справі
№ 6-69цс14.

Відсутність у особи під час укладення договору дарування волевиявлення на безоплатну передачу майна у власність обдаровуваного й передача його за умови вчинення на користь дарувальника будь-якої дії майнового або немайнового характеру, усупереч вимогам ст. 717 ЦК України, є підставою для визнання договору дарування недійсним на підставі ч. 3 ст. 203 та ст. 229 ЦК України.

детальніше:

ВСУ про позовнну давність у кредитних правовідносинах

Правова позиція у справі №6-61цс14 від 18.06.2014 року

За договором про надання банківських послуг (позичальник отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку), яким встановлено щомісячні платежі погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту, перебіг трирічного строку позовної давності (ст. 257 ЦК України) щодо місячних платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту в повному обсязі – після закінчення кінцевого строку повного погашення кредиту (ст. 261 ЦК України).

ВСУ: Прокурори не мають переваг перед іншими позачерговцями на отримання житла

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-50цс14 від 04.06.2014 року

За загальним правилом, викладеним у статті 43 Житлового кодексу Української РСР, громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. Це правило поширюється і на осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, в тому числі і прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу місцевість та у зв’язку з цим включені виконкомом місцевої ради в окремий список осіб, які мають право на позачергове отримання житла.