Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВСУ щодо позовної давності по кредитам наданим через платіжні катрки

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 19 березня 2014 року (справа № 6–14 цс 14)

ВСУ щодо підстав визнання договору дарування недійсним

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 19 березня 2014 року (справа № 6 – 9 цс 13)

Відсутність у особи під час укладення договору дарування волевиявлення на безоплатну передачу майна у власність обдаровуваного й передача його за умови вчинення на користь дарувальника будь-якої дії майнового або немайнового характеру, усупереч вимогам статті 717 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), є підставою для визнання договору дарування недійсним на підставі частини третьої статті 203 та статті 229 ЦК України.

Суддя

Каким законодательством следует руководствоваться в случае получения займа у иностранца и с последующем обращения в суды России для его взыскания

Согласно статье 1186 Гражданского кодекса РФ право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов и обычаев, признаваемых в Российской Федерации.

ВСУ щодо позовної давності у кредитних зобов'язаннях, стосовно щомісячних платежів

Витяг з постанови ВСУ від 19 березня 2014 року по справі за № 6-20цс14

У справі, яка переглядається, судами встановлено, що 27 грудня 2005 року між відкритим акціонерним товариством «Родовід Банк», правонаступником якого є ПАТ «Родовід Банк», і ОСОБА_1 укладено кредитний договір НОМЕР_1, за умовами якого відповідач отримав кредит у розмірі 15 537 доларів США для придбання транспортного засобу з кінцевим терміном повернення кредитних коштів до 27 грудня 2010 року та зі сплатою процентів за користування кредитом.

ВСУ щодо вчасності заявлення вимог поточних кредиторів у процедурі банкрутства

Витяг з постанови ВСУ від 18 березня 2014 року по справі за № 3-5гс14

Постановою господарського суду від 24 січня 2012 року припинено процедуру санації ВАТ , боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Предметом розгляду цієї справи є визнання поточних кредиторських вимог управління ПФУ ліквідатором ВАТ і включення їх до реєстру вимог кредиторів.

ВСУ: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань не є особою, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, а отже, не набуває права зворотної вимоги до винної особи

Витяг з постанови ВСУ від 11 березня 2014 року року по справі за № 3-3гс14

Відповідно до частини 2 статті 999 ЦК України до відносин, що випливають із обов’язкового страхування, застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства.