Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВСУ: проценти за користування чужими грошовими коштами, які нараховуються за кожен день прострочення виконання зобов’язання, за своєю правовою природою, ураховуючи спосіб їх обчислення за кожен день прострочення, підпадають під визначення пені

Витяг з постанови ВСУ від 1 липня 2014 року по справі № 3-31гс14

При вирішенні справи судами встановлено, що у зв’язку з неналежним виконанням покупцем ТОВ «ІК «Агросоюз-РП» умов договорів купівлі-продажу шроту соняшникового від 1 червня 2012 року № 26 та від 23 жовтня 2012 року № 34 утворилася заборгованість з оплати поставленого товару в сумі 292 974 грн 30 коп.

ВСУ щодо припинення права особи на частку у спільному майні за рішенням суду на підставі позову інших співвласників

Правова позиція, висловлена ВСУ при розгляді справи № 6-68цс14 від 02.07.2014 року

Відповідно до статті 365 ЦК України право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:
1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;
2) річ є неподільною;
3) спільне володіння і користування майном є неможливим;
4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

ВСУ про обов'язок роботодавця виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу навіть у разі його банкрутства

Правова позиція у справі № 6-76цс14 від 02.07.2014

Відповідно до статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

Згідно зі статтею 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівнику сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

ВСУ щодо права позикодавця на одержання процентів за користування позикою

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-36цс14 від 02.07.2014 року

У частині першій статті 1048 ЦК України, яка має диспозитивний характер, установлена презумпція оплатності позики, яка діє за умов, якщо безоплатний характер відносин позики прямо не передбачений ЦК України, іншими законодавчими актами або конкретним договором.

ВСУ щодо повернення помилково нарахованної пенсії

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-91цс14 від 02.07.2014 року

За змістом частини першої статті 1212 ЦК України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути потерпілому це майно.

ВСУ щодо додержання письмової форми договору банківського вкладу

Витяг з постанови №6-96цс14 від 2 липня 2014 року

Згідно із ч. 1 ст. 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.