Обновлена "Единая база налоговых знаний"

Государственной налоговой администрацией Украины обновлен перечень вопросов-ответов с которыми чаще всего сталкиваются налогоплательщики.

Информация размещена в разделе "Единая база налоговых знаний".

Источник ГНАУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ВСУ про збереження застави при переході права власності на предмет застави до іншої особи

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного Суду України у справі про стягнення заборгованості шляхом звернення стягнення на заставлене майно

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-168цс14 від 19 листопада 2014 року

Згідно із ч. 1 ст. 589 ЦК України в разі невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави.

ВСУ: хто має право на позов про знесення самочинного будівництва

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного Суду України у справі про знесення самочинного будівництва

ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-180 цс14 від 19 листопада 2014 року

Відповідно до частини першої статті 376 ЦК України об’єкт нерухомості відноситься до самочинного будівництва за наявності однієї із наведених умов: земельна ділянка не відведена для цієї мети; відсутній належний дозвіл на будівництво; відсутній належним чином затверджений проект; під час будівництва допущені істотні порушення будівельних норм і правил.

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України щодо урахування нормативних розмірів прибережних захисних смуг

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у спорі про визнання незаконними розпоряджень, недійсними договорів і державного акту на право власності на землю та повернення земельної ділянки
02.09.2014

Верховний Суд України на спільному засіданні судових палат у господарських та цивільних справах 2 вересня 2014 року розглянув справу № 3-41гс 14, предметом якої був спір про визнання незаконними розпоряджень, недійсними договорів і державного акту на право власності на землю та повернення земельної ділянки.

Порука припиняється після спливу її строку навіть і за пред'явлення кредитором претензіі в межах цього строку і не виконання вказаних в ній вимог поручителем

Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 17 вересня 2014 року в справі № 6-6цс14

Строк поруки не є строком для захисту порушеного права. Це строк існування самого зобов'язання поруки. Таким чином, і право кредитора, і обов'язок поручителя по його закінченні припиняються, а це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може.

ВСУ про припинення поруки за спливом строку пред'явлення вимоги до поручителя, щодо того, що є вимогою

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК Верховного Суду України у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 17 вересня 2014 року ухвалив постанову у справі № 6-53цс14 предметом якої був спір про стягнення заборгованості за кредитним договором.

ВСУ щодо меж відповідальності поручителя та майнового поручителя

Правова позиція, висловлена ВСУ при розгляді справи № 6-109цс14 від 17.09.2014 року

Відповідно до частини першої статті 546 ЦК України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, притриманням, завдатком.

Згідно із частиною першою статті 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку.

Частиною першою статті 554 ЦК України передбачено, що боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.